Page content

Wat is Stress?

Stress is het gevolg van het langdurig onder hoge spanning functioneren.

Bronnen van stress kunnen liggen in uiteenlopende levensgebieden en vanuit de werksituatie.

De mate van stress is persoons-afhankelijk waardoor het niet direct het gevolg hoeft te zijn van het functioneren in een bepaalde functie. Er kunnen verschillende oorzaken aan een stress- situatie ten grondslag liggen.

De fysieke reactie op langdurig onder hoge spanning functioneren,  heeft als functie de weerbaarheid van het lichaam te vergroten en zo beter opgewassen te zijn tegen de verhoogde eisen tot aanpassing. Deze fase eindigt, of in een rustige evenwichtstoestand, of in een chronische toestand van uitputting.

Deze stressoren kunnen leiden tot uiteenlopende psychische, gedragsmatige en fysiologische veranderingen die op den duur weer kunnen leiden tot ziekten van allerlei aard. Stress treedt ook op bij een slechte afstemming tussen eisen en kenmerken van de omgeving en de capaciteiten en behoeften van het individu.

Het ontstaan van stress hangt samen met het zicht van de mensen op hun bekwaamheden en handelingsalternatieven, dit betekent dat aan individuele verschillen in het huidige denken over stress, duidelijk meer aandacht besteed wordt. Mensen verschillen in de betekenis die ze toekennen aan situaties en in de vaardigheid om met bepaalde problemen om te gaan.

Overzie je deze ontwikkeling in opvattingen over stress dan valt te constateren dat het begrip stress eerst gehanteerd werd om een algemene reactie aan te duiden op externe situaties. De kenmerken van de persoon moeten hier echter in worden meegenomen. De aandacht gaat nu uit naar de wisselwerking tussen de eisen van de omgeving en de vermogens en behoeftes van het individu.

Oorzaken van stress in de werksituatie:

 • het werk (te veel, te vaak, rolconflict en verwachtingen)
 • de groep (relaties, conflicten en onbillijkheid)
 • de organisatie (communicatie, onzekerheid, leidinggevende)
 • loopbaan ( midcareer, ontslag, onderpromotie en overpromotie)
 • werkomgeving (locatie, geluid en temperatuur)

Stress uit zich in twee categorieën symptomen

1- fysieke (b.v.slapeloosheid)
2- geestelijke (depressiviteit).
Deze stress heeft als gevolg dat je in een vicieuze cirkel terechtkomt. Als fysieke of mentale symptomen optreden n.a.v. een situatie, slaap je slecht en wordt je gedeprimeerd. De kans dat je het probleem oplost wordt kleiner doordat je problemen krijgt met je concentratie, met als gevolg dat je vindt dat je faalt waardoor je nog gedeprimeerder wordt en je je nog minder kunt concentreren.

 • werkdruk: dat je 12 uur per dag werkt betekent niet perse dat je goed bent in je werk. Er is dus iets goed mis als je het werk niet binnen een normale tijd kunt uitvoeren. Verwar hierbij niet de kwaliteit met kwantiteit. Wat probeer je jezelf te bewijzen, onmisbaarheid?  Ben je uit op goedkeuring en lof? Kans op het maken van fouten wordt groter als je jezelf nog meer inspant om het te krijgen. Praktische oplossingen zijn: systematiek inbrengen, prioriteiten stellen, to-do list, delegeren, eerst moeilijke zaken, geen irreële tijdlimieten afspreken, accepteer niet meer dan je aankunt, zeg nee als dat nodig is, laat je niet chanteren of manipuleren, laat je gelden er wordt dan later rekening meegehouden.
 • Maken van fouten: je zult het nooit iedereen naar z’n zin kunnen maken. Niemand is volmaakt en iedereen maakt fouten, dat is normaal. Laat het spel van vroeger los om altijd te willen voldoen aan het goed uitvoeren van de regels en wensen vanuit het ouderlijk huis. Je bepaalt nu je eigen regels. Je bent zelf je beste vriend, wees aardiger voor jezelf.
 • Werk niet kunnen loslaten: ga er eerder uit en doe wat je leuk vindt. Draag niet alle zorgen van je werk op je schouders, je zult er altijd onder bezwijken en dan ben je voor niemand nog nuttig. Heb niet de illusie dat je onvervangbaar bent. Zoek afleiding die past bij de mate van stress. Vier het feit dat je leeft en belast je privé tijd niet teveel met de zorgen en problemen van je werk.

Zaken die je zelf kunt doen:

 • neem iedere ochtend eerst tijd voor jezelf
 • denk na over het feit of je het soort leven leidt dat je zou willen leiden
 • ontspan regelmatig
 • herinner je regelmatig je successen, met name die keren dat je jezelf hebt overtroffen
 • vraag jezelf aan het einde van de dag of je genoeg hebt gedaan, ondanks het feit dat je niet alles hebt afgekregen.
 • noteer de dingen die je de volgende dag moet doen
 • als je in de loop van de avond dingen te binnen schieten, noteer ze en laat het los
 • doe alles bewust, een ding te gelijk en in een rustig tempo

  Comment Section

  0 reacties op “Wat is Stress?

  Plaats een reactie


  *